Like Les Deux Pigeons op FacebookWelkom bij Les Deux PigeonsNederlands  |  Engels  |  Frans  |  Duits
Home
Les Deux Pigeons
chambres d'hôtes
appartement
omgeving
foto's
gastenboek
verhalen
reserveren
voorwaarden
contact / route
links
France Voyage: chambre d'hôtes in de Franse Alpes-de-Haute-Provence

Voorwaarden

Voor het huren van en het verblijf in één van onze accommodaties gelden de volgende huur- en betalingsvoorwaarden en regels. Klik hier als u de voorwaarden wilt openen als pdf-bestand.

Als u vragen heeft over de voorwaarden van Les Deux Pigeons, vul dan het contactformulier in.
E-mailen of bellen kan uiteraard ook.

Onderstaande algemene huisregels zijn tevens onderdeel van de voorwaarden:
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• In het appartement zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom.
• Ons huis is een rookvrije ruimte. U bent welkom om buiten te roken.
• Gebruik van het zwembad door kinderen uitsluitend onder begeleiding van ouders.
• Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.

Voorwaarden

1. Huurovereenkomst
Wanneer u te kennen heeft gegeven één van de accommodaties te willen huren of een reserveringsformulier per email verstuurd heeft, wordt u per email een huurovereenkomst toegestuurd. Na akkoordbevinding met de huurovereenkomst en de huur- en betalingsvoorwaarden print u de overeenkomst uit en ondertekent deze. U retourneert de ondertekende huurovereenkomst per post naar het onder punt 2 genoemde adres.

2. Verhuurder
Waar sprake is van verhuurder wordt bedoeld: Jan en Marijke Wijte, Les Deux Pigeons, Sur la Route, 04200 Vaumeilh, Frankrijk (FRANCE). Telefoon: 0033 (0)4 92 62 17 20, e-mail: info@lesdeuxpigeons.com.

3. Huurperiode
Boekingen voor het appartement "Les Colombes" zijn mogelijk voor een periode van minstens één week. De huurperiode begint in principe op zaterdag 16.00 uur en eindigt op zaterdag 10.00 uur. Hiervan kan worden afgeweken, indien daartoe schriftelijk andere dagen en/of tijden voor begin en/of einde van de huurperiode door huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

De chambres d'hôtes "Les Ramiers" en "Les Tourterelles" kunnen voor twee of meerdere nachten worden gehuurd. De kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur tot 10.00 uur.

4. Hoog- en laagseizoenprijzen
Hoogseizoenprijzen gelden van 1 juni tot 1 september; voor de resterende periode in het jaar gelden de laagseizoenprijzen. Bij combinatiehuur van appartement met één of twee chambre d'hôtes geldt een korting. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

5. Overmacht
Indien door overmacht de huurwoning vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar is geraakt, restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom ter vervanging van gederfd woongenot. Tevens zal verhuurder desgewenst bemiddelen bij het vinden van een verblijfsalternatief. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf in de vakantiewoning, zoals brand, overstroming, abnormale regenval, storm, stankoverlast, waterleiding- en elektriciteitsstoring en overige invloeden van buitenaf.

6. Inbegrepen kosten
De kosten voor gebruik van water, gas en elektriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen, evenals de schoonmaakkosten en toeristenbelasting. Huurders dienen het appartement en de kamers uiteraard - ter beoordeling van de verhuurder - netjes achter te laten.

7. Betaling huursom
Betaling van de huursom vindt plaats in twee termijnen, met uitzondering van de situatie zoals vermeld onder punt 7.3 van deze voorwaarden. Nadat de eerste termijn is voldaan ontvangt de huurder een bevestiging van de ontvangst van deze betaling plus de datum waarop wij u verwachten op Les Deux Pigeons.

      7.1
      De eerste termijn bedraagt 50% van de totale huurprijs, zoals vermeld op de huurover-
      eenkomst. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening van de ondertekende huurover-
      eenkomst te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 33 39 09 798 ten name van
      J.P.Wijte e/o M.J.A.Wijte-Heesbeen o.v.v. het nummer van de huurovereenkomst. Voor
      niet-Nederlandse huurders zijn IBAN- nummer en BIC code vereist.
      IBAN: NL89RABO 0333909798, BIC: RABONL2U.

      7.2
      De tweede termijn (de resterende 50% van de huursom) - plus 50,00 borg - dient 2 weken
      voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn op de onder punt 7.1. genoemde
      betalingswijze o.v.v. het nummer van de huurovereenkomst. De borg dient ter vergoeding       van eventuele door huurder veroorzaakte schade en wordt aan het einde van de       huurperiode contant terugbetaald.

      7.3
      Bij een overeenkomst, welke minder dan 4 weken vóór aanvang van de overeengekomen
      huurperiode is aangegaan, dient de volledige huursom - plus 50,00 borg - binnen 7 dagen na
      dagtekening van de ondertekende huurovereenkomst te worden voldaan op de onder punt
      7.1. genoemde betalingswijze o.v.v het nummer van de huurovereenkomst.

8. Reis-en annuleringsverzekering
Het is van belang dat de huurder zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. Compensatie van gemaakte kosten kunnen dan bij de verzekering ingediend worden.

Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:
- Bij annulering vanaf 8 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom.
- Bij annulering van 2 tot 8 weken voor de dag van aankomst: 75% van de huursom.
- Bij annulering tot 2 weken voor de dag van aankomst: de volledige huursom.

Mochten wij voor de huurperiode een vervangende huurder vinden, dan wordt het totaalbedrag gerestitueerd.

9. Linnengoed
Het appartement "Les Colombes" is goed gemeubileerd; de keuken is naar behoren geoutilleerd; er is voldoende beddengoed voor de aanwezige bedden. Huurder dient zelf voor badlakens, hand- en theedoeken te zorgen of deze kunnen bij ons gehuurd worden. Voor huurprijzen linnengoed zie de betreffende accommodatie.

Bij huur van een chambre d'hôte zijn handdoeken bij de prijs inbegrepen. Deze handdoeken mogen niet bij het zwembad gebruikt worden; voor het zwembad zijn aparte badlakens beschikbaar of deze kunnen zelf meegenomen worden.

10. Schade
Schade in, rond en/of met betrekking tot de gehuurde accommodatie dient de huurder aan de verhuurder door te geven. In geval van ernstige nalatigheid/onzorgvuldigheid van de huurder zal de schade op hem/haar verhaald worden.

11. Aansprakelijkheid

      11.1
      De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
      - schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder
      - ongeval of letsel van de huurder gedurende het verblijf tenzij er sprake is van nalatigheid         of een tekortkoming van de verhuurder.

      11.2
      Huurders zijn aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, het terrein en schade aan
      bezittingen van overige huurders. Dit geldt ook voor zijn medehuurders, huisdieren en door
      de huurder toegelaten bezoekers.

      11.3
      Op deze voorwaarden en voorkomende geschillen is het Franse recht van toepassing.

12. Overige regels
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- In het appartement zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom.
- Ons huis is een rookvrije ruimte. U bent welkom om buiten te roken.
- Gebruik van het zwembad door kinderen uitsluitend onder begeleiding van ouders.
- Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.

zonnebloemen