Huur- en betalingsvoorwaarden

Voor het huren van en het verblijf in één van onze accommodaties gelden de volgende huur- en betalingsvoorwaarden en regels. Klik hier als u de voorwaarden wilt openen als pdf-bestand. Als u vragen heeft over de voorwaarden van Les Deux Pigeons, vul dan het contactformulier in. E-mailen, bellen of Whatsappen kan uiteraard ook.

Onderstaande algemene huisregels zijn tevens onderdeel van de voorwaarden:
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• In de appartementen zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom.
• Ons huis is een rookvrije ruimte. U bent welkom om buiten te roken zonder dat andere gasten daarvan hinder ondervinden. Beslist een asbak gebruiken.
• Gebruik van het zwembad door kinderen uitsluitend onder begeleiding van ouders.
• Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.
• Wij vragen van onze gasten de rust van een ander overdag en 's avonds te respecteren. Vanaf 23.30 uur moet iedereen van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten.

* Graag ontvangst van bezoekers een dag van te voren aanmelden.

Voorwaarden Les Deux Pigeons

1. Huurovereenkomst

Wanneer u te kennen heeft gegeven één van de accommodaties te willen huren of een reserveringsformulier per email verstuurd heeft, wordt u per email een huurovereenkomst toegestuurd. Na akkoordbevinding van de huurovereenkomst en de huur- en betalingsvoorwaarden retourneert U de gedateerde- en ondertekende huurovereenkomst per post of naar het onder punt 2 genoemde (e-mail)adres.

2. Verhuurder

Waar sprake is van verhuurder wordt bedoeld: Jan en Marijke Wijte, Les Deux Pigeons, 126 Chemin du Pigeonnier, 04200 Vaumeilh, Frankrijk (FRANCE). Telefoon: 0033 7 8614 3667 / 0031 6 8131 1090 , e-mail: info@lesdeuxpigeons.com.

3. Huurperiode

Boekingen voor onze appartementen "Les Colombes" en “Le Pigeonnier” zijn mogelijk voor een periode van minimaal 3 nachten. Een huurperiode van een week  begint in principe op zaterdag 16.00 uur en eindigt op zaterdag 10.00 uur. Dit kan, in onderling overleg, aan uw wensen worden aangepast.

4. Hoog- en laagseizoenprijzen

Hoogseizoenprijzen gelden van 1 juni tot 1 september; voor de resterende periode in het jaar gelden de laagseizoenprijzen. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

5. Overmacht

Indien door overmacht de huurwoning vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar is geraakt, restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom ter vervanging van gederfd woongenot. Tevens zal verhuurder desgewenst bemiddelen bij het vinden van een verblijfsalternatief. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf in de vakantiewoning, zoals brand, overstroming, abnormale regenval, storm, stankoverlast, waterleiding- en elektriciteitsstoring en overige invloeden van buitenaf.

6. Inbegrepen kosten

De kosten voor gebruik van beddengoed, water, gas en elektriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen. Huurders dienen het appartement en de kamers uiteraard - ter beoordeling van de verhuurder - netjes achter te laten. De kosten van de eindschoonmaak bedragen €50,- voor Les Colombes en €70,- voor Le Pigeonnier.

7. Betaling huursom

Betaling van de huursom vindt plaats in twee termijnen, met uitzondering van de situatie zoals vermeld onder punt 7.3 van deze voorwaarden. Nadat de eerste termijn is voldaan ontvangt de huurder een bevestiging van de ontvangst van deze betaling.

7.1

De eerste termijn bedraagt 50% van de totale huurprijs, zoals vermeld op de huurovereenkomst, plus € 150,- borg. Deze dienen samen binnen 14 dagen na dagtekening van de ondertekende huurovereenkomst te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 33 39 09 798 ten name van J.P.Wijte e/o M.J.A.Wijte-Heesbeen o.v.v. de naam van de huurder. Voor niet-Nederlands huurders zijn IBAN- nummer en BIC code vereist.

IBAN: NL89RABO 0333909798, BIC: RABONL2U.

7.2

De tweede termijn (de resterende 50% van de huursom) dient 2 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn op de onder punt 7.1. genoemde betalingswijze o.v.v. het nummer van de huurovereenkomst. De borg dient ter vergoeding van eventuele door huurder veroorzaakte schade en wordt aan het einde van de huurperiode terug betaald.

7.3

Bij een overeenkomst, welke minder dan 4 weken vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode is aangegaan, dient de volledige huursom - plus 150,00 borg - binnen 7 dagen na dagtekening van de ondertekende huurovereenkomst te worden voldaan op de onder punt 7.1. genoemde betalingswijze o.v.v het nummer van de huurovereenkomst.

8. Reis-en annuleringsverzekering

Het is van belang dat de huurder zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. Compensatie van gemaakte kosten kunnen dan bij de verzekering ingediend worden.

Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:

- Bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom.

- Bij annulering van 8 tot 2 weken voor de dag van aankomst: 75% van de huursom.

- Bij annulering vanaf 2 weken voor de dag van aankomst: de volledige huursom.

Mochten wij voor de huurperiode een vervangende huurder vinden, dan wordt het totaalbedrag gerestitueerd.

9. Linnengoed

De appartementen "Les Colombes" en  “Le Pigeonnier” zijn goed gemeubileerd; de keukens zijn goed geoutilleerd; er is voldoende beddengoed voor de aanwezige bedden evenals keukenlinnen. Huurder dient zelf voor badlakens en  handdoeken  te zorgen of deze kunnen bij ons gehuurd worden. Voor huurprijzen linnengoed zie de betreffende accommodatie.

10. Schade

Schade in, rond en/of met betrekking tot de gehuurde accommodatie dient de huurder aan de verhuurder door te geven. In geval van ernstige nalatigheid/onzorgvuldigheid van de huurder zal de schade op hem/haar verhaald worden.

11. Aansprakelijkheid

11.1

De verhuurder is niet aansprakelijk voor:

- schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder

- ongeval of letsel van de huurder gedurende het verblijf tenzij er sprake is van nalatigheid  of een tekortkoming van de verhuurder.

11.2

Huurders zijn aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, het terrein en schade aan bezittingen van overige huurders. Dit geldt ook voor zijn medehuurders en door de huurder toegelaten bezoekers. Bezoekers moeten, liefst een dag van te voren, bij de verhuurder worden aangemeld. Dit o.a in verband met de parkeercapaciteit en gebruik van de, voor onze huurders,  beschikbare faciliteiten.

11.3

Op deze voorwaarden en voorkomende geschillen is het Franse recht van toepassing.

12. Voor alle duidelijkheid:

- Huisdieren zijn niet toegestaan.

- Bezoekers moeten, liefst een dag van te voren, bij de verhuurder worden aangemeld.

- In het appartement zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom.

- Ons huis is een rookvrije ruimte. U bent welkom om buiten te roken.

- Gebruik van het zwembad door kinderen uitsluitend onder begeleiding van ouders.

- Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.

- Wij vragen van onze gasten de rust van een ander overdag en 's avonds te respecteren. Vanaf 23.30 uur moet iedereen van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten.

Les Deux Pigeons

Jan en Marijke Wijte
Les Deux Pigeons
126 Chemin du Pigeonnier
04200 Vaumeilh
France

Tel.: + 33 7 8614 3667 / + 31 6 8131 1090
Email: info@lesdeuxpigeons.com

Scroll naar boven